PROJEKT PN. „SZCZĘŚLIWA RODZINA”

Opublikowano: 6 grudnia, 2023

Uczniowie klasy czwartej pod kierunkiem Pani Wiesławy Śliwińskiej-Wyłupek i Pani Joanny Urban, od października do grudnia 2023 r., realizowali projekt pn. „Szczęśliwa rodzina”. Główne założenia przedsięwzięcia to przede wszystkim pielęgnowanie tradycji rodzinnych, wychowywanie dzieci w szacunku do niej oraz miłość i tolerancja, które są to podstawą prawidłowego funkcjonowania najmniejszej komórki społecznej, jaką jest rodzina.

1 grudnia 2023 r. miało miejsce podsumowanie projektu i prezentacja przez uczniów drzewa genealogicznego w obecności zaproszonych rodziców i dziadków, dzieci z oddziału przedszkolnego i nauczycieli.

Każdy z uczniów opowiedział o dziejach swojej rodziny, zwyczajach i tradycji w niej kultywowanych. Po zakończonej prezentacji rodzice zaprosili wszystkich obecnych na poczęstunek.

Serdecznie dziękujemy uczniom i ich rodzicom, którzy dołożyli wszelkich starań, by takie wydarzenie mogło się odbyć.

Wyróżnione

Przeczytaj również...