„Rowerem Bezpiecznie”

Opublikowano: 2 kwietnia, 2019

W dniu 28 marca 2019r. odbyły się w naszej szkole zajęcia pt. „Rowerem Bezpiecznie”.

Miały one na celu uświadomienie zagrożeń wynikających z niewłaściwej jazdy na rowerze, nieprzestrzegania podstawowych zasad ruchu drogowego, używania telefonów komórkowych podczas jazdy na rowerze, brak oświetlenia, nieprawidłowo dobrany i źle zapięty kask rowerowy i wiele innych.

Spotkanie było bardzo ciekawe i absorbujące uczniów do czynnego udziału, jak np. testowanie kasków, zbroi, ochraniaczy itp. Wiele osób po zakończeniu zajęć mogło spróbować swoich sił w jeździe profesjonalnymi rowerami do sportów ekstremalnych.

Zajęcia poprowadził Prezes „Lubelskiego Stowarzyszenia Rowerowego LSFR” Marcin Marciniak wraz z wieloletnim Członkiem LSFR Hubertem Bracławikiem. Koordynatorem szkolnym był nauczyciel matematyki i informatyki – Łukasz Rusztyn.

Marcin Marciniak – od 2011 roku Prezes LSFR, Instruktor Sportów Ekstremalnych, Członek Klubu Wysokogórskiego Lublin.

Razem z Hubertem Bracławikiem i innymi Członkami Zarządu LSFR są Organizatorami wielu ważnych wydarzeń kulturalno-społeczno-sportowych, m.in.:

– Zawodów rowerowych dla dzieci z Domu Dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Pogodny Dom”,
– Zawodów rowerowych typu Downhill i Freeride,
– Pokazów Ekstremalnej jazdy na rowerze,
– Bezpłatnych warsztatów rowerowych,
– Jamów Freeride`owych na Górkach Czechowskich,
– Akcja „Czyste Górki Czechowskie”,
– Akcja „ZIMOWISKO” mająca na celu zbiórkę pieniędzy na wyjazd dzieci z Domu Dziecka na ferie zimowe,
– Projekcji filmów o tematyce rowerowej,
– i wiele innych.

Główne cele Stowarzyszenia LSFR:
• propagowanie i rozwój kultury fizycznej
• podnoszenie sprawności psycho-fizycznej
• profilaktyka zdrowotna i popularyzacja zdrowego stylu życia
• integracja środowiska kolarzy i sympatyków Stowarzyszenia
• propagowanie kolarstwa górskiego wśród dzieci, młodzieży i innych osób
• działania na rzecz wyrównania szans edukacyjnych
• promocja miasta Lublin i regionu
„Lubelskie Stowarzyszenie Rowerowe LSFR” jest organizacją Non- profit. Oznacza to, że nie czerpią żądnych korzyści majątkowych z organizowanych wydarzeń.

Nasze cele realizują poprzez:
• udział w zawodach sportowych i imprezach rekreacyjnych
• organizowanie imprez sportowych
• szkolenie i doszkalanie wolontariuszy
• organizowanie kolonii, obozów i innych form wypoczynku
• tworzenie warunków dla udostępnienia sprzętu, urządzeń i obiektów sportowych
• działanie na rzecz zwiększenia ilości urządzeń i obiektów sportowych
• organizowanie szkoleń, kursów, konferencji, sympozjów i zjazdów
• organizowanie imprez kulturalnych, projekcji filmowych, koncertów, festynów, wystaw, spotkań mających na celu przyczynić się do wzrostu aktywności obywatelskiej.

Bardzo dziękujemy naszym gościom za przyjazd i pokazanie w przystępny sposób jak poruszać się bezpiecznie rowerem. Jednocześnie liczymy na dalszą współpracę w przyszłości.

Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia i polubienia profilu Facebookowego LSFR pod adresem:

https://www.facebook.com/LSFRLublin

Znajdziecie tam mnóstwo ciekawych informacji na temat bieżącej działalności Stowarzyszenia.

Obraz może zawierać: 15 osób, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją

Wyróżnione

Przeczytaj również...