Dzień Ziemi oraz posadzenie Dębu Niepodległości

Opublikowano: 30 kwietnia, 2018

Dnia 27 kwietnia 2018 r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Ziemi. Celem tego święta jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie, uświadomienie zagrożeń związanych z rozwojem przemysłu i postępującą urbanizacją. Dzień Ziemi obchodzony na całym świecie 22 kwietnia to najlepszy dzień na popularyzację idei ochrony przyrody i dobrych postaw ekologicznych zarówno wśród dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Walka
z zanieczyszczeniem planety plastikowymi odpadami- „Świat bez plastikowych zanieczyszczeń”– to motyw przewodni tegorocznego Dnia Ziemi. Uroczystość w naszej szkole rozpoczęła się od przybliżenia idei tego święta przez przedstawiciela SU. Kolejnym punktem programu było wystąpienie Pana Lucjana Bednarza- nadleśniczego Nadleśnictwa Zwierzyniec. Następnie obejrzeliśmy prezentację będącą podsumowaniem projektu „Rodzice i dzieci- powietrze bez śmieci”, realizowanego przez uczniów klasy III pod kierunkiem wychowawczyni Pani Małgorzaty Rapa. W dalszej kolejności wystąpili uczniowie klasy VII i II gimnazjum w inscenizacji pt. „Rzecz o recyklingu” inspirowanej „Dziadami” Adama Mickiewicza. Oprawę muzyczną przygotowali wspólnie z uczniami klas młodszych. Celem przedstawienia było uświadomienie możliwości twórczego wykorzystania odpadów podlegających recyklingowi, promocja zachowań proekologicznych, uświadomienie konieczności segregacji i recyklingu odpadów, propagowanie idei czystego środowiska.
Podsumowaniem imprezy było wystąpienie Pani Dyrektor Aliny Smarkala, która zapowiedziała ostatni punkt naszych uroczystości tj. wysadzenie Dębu Niepodległości, podkreślając znaczenie tego wydarzenia- „niech ten dąb, dzisiaj posadzony, stanie się swoistym wotum dziękczynnym naszym przodkom za przywróconą wolność, niech będzie świadkiem wielkich wydarzeń i zwykłej historii naszej szkoły”.
Dąb Niepodległości nawiązuje do spontanicznej akcji sadzenia drzew z pierwszych lat po odzyskaniu przez Rzeczpospolitą niepodległości w latach 1918-1928, kiedy społeczeństwo wraz z leśnikami sadziło drzewa, głównie dęby – uosobienie siły, długowieczności nieprzemijającej pamięci – jako świadectwo odzyskania przez Polskę niepodległości. Drzewa te, stanowiące dziękczynne wotum naszych przodków za przywróconą niepodległość, nierzadko przetrwały do dziś jako blisko stuletni świadkowie ważnych dla naszego narodu wydarzeń. Obchodzona w tym roku 100 rocznica odzyskania niepodległości stanowi doskonałą okazję, by w podobny sposób zaznaczyć tak wspaniały jubileusz. Nasza szkoła przyłączyła się również do tej akcji. Dla podkreślenia rangi wydarzenia Samorząd Uczniowski wystawił poczet flagowy.
Dalsza część obchodów odbyła się przed budynkiem szkoły.
Na placu, na wprost drzwi wejściowych został wysadzony, udekorowany biało- czerwoną wstęgą Dąb Niepodległości. W tym ważnym wydarzeniu wzięli udział: przedstawiciel Urzędu Gminy w Radecznicy- Pan Marcin Kulig, kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Radecznica- Pani Zofia Sykała, nadleśniczy Nadleśnictwa Zwierzyniec- Pan Lucjan Bednarz, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Gorajcu- Pani Alina Smarkala, przedstawiciele SU- Anita Małysz, Paulina Kurek i Kamila Kwapisz, oraz pracownik gospodarczy szkoły- Pan Mariusz Kaziród.
Pani Dyrektor umieściła przed dębem tymczasową tabliczkę, w przyszłości zamierzamy przygotować trwałe oznaczenie tego miejsca. W uroczystości wraz z zaproszonymi gośćmi brali udział uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy naszej szkoły.
Koordynatorami uroczystości były Panie: Katarzyna Jarosławska i Małgorzata Szkołut, we współpracy z innymi nauczycielami i pracownikami szkoły. Wszystkim zaangażowanym należy się wielkie podziękowanie.

Dzień Ziemi i Dąb Niepodległości

Wyróżnione

Przeczytaj również...