Edukacja zdalna do Świąt Bożego Narodzenia

Opublikowano: 22 listopada, 2020

Szanowni Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie,
z przekazanych w dniu wczorajszym informacji wiemy już, że nauka zdalna potrwa do Świąt Bożego Narodzenia, potem będzie przerwa świąteczna do 1 stycznia 2021r.
Ferie zimowe w całym kraju potrwają od 4 stycznia do 17 stycznia 2021 r. i zastąpią dotychczasowe terminy ferii w poszczególnych województwach. Tegoroczny wypoczynek będzie się jednak różnił od pozostałych. Dzieci i młodzież pozostaną w domach, ze względu na zakaz organizacji wyjazdów na ferie zimowe.
W rozporządzeniu  dotyczącym „etapu odpowiedzialności” utrzymano ograniczenia
w przemieszczaniu się dzieci i młodzieży poniżej 16. roku życia: od poniedziałku do piątku (w dni nauki szkolnej) w g. 8:00 – 16:00 mogą poruszać się jedynie z rodzicem lub opiekunem prawnym.
W związku z powyższym proszę, aby rodzice wytrwali w zaangażowaniu się w opiekę nad dziećmi oraz pomoc w realizacji obowiązków szkolnych. Niezbędne jest zapewnienie dzieciom dostępu do narzędzi używanych do kształcenia na odległość.
Podstawową aplikacją funkcjonującą w PSP w Gorajcu jest Classroom . W tej aplikacji odbywa się zadawanie prac, wymiana informacji z nauczycielami.
Nauczyciel  prowadzący zajęcia, w uzasadnionych okolicznościach, może korzystać
z innych narzędzi do nauki zdalnej, szczególnie w przypadku ograniczeń wynikających
z aplikacji Classroom lub problemów technicznych związanych z jej funkcjonowaniem.
W razie problemów technicznych związanych z połączeniem, istnieje możliwość, po konsultacji nauczyciela  z dyrektorem szkoły i uczniami/rodzicami, przenieść dane zajęcia na inny termin.
Nauczanie zdalne to ogromne wyzwanie dla każdego z nas. W niektórych sytuacjach pomoc i wsparcie rodziców są niezwykle ważne dla jak najlepszego przebiegu procesu nauczania.
Mam nadzieję, że wytężony wysiłek uczniów, rodziców i nauczycieli pozwoli nam pozytywnie zakończyć pierwsze półrocze nauki.

Alina Smarkala – dyrektor szkoły

przedłuzenie zawieszenia zajec

Wyróżnione

Przeczytaj również...