IMPREZA PROFILAKTYCZNO-SPORTOWA

Opublikowano: 15 grudnia, 2023

W dniu 13 grudnia 2023 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gorajcu odbyła się impreza profilaktyczno-sportowa. Celem przedsięwzięcia była profilaktyka uzależnień i promowanie zdrowego stylu życia. Pani Dyrektor Wiesława Śliwińska-Wyłupek powitała zgromadzonych gości: Wójta Gminy Radecznica, uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Radecznica oraz ich opiekunów. Minutą ciszy uczczono tych, którzy oddali życie za wolną Polskę w okresie stanu wojennego. Pan Wójt, Marian Szuper wspomniał także o przypadającej na 13 grudnia 42 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Życzył wszystkim uczniom sukcesów w turnieju tenisa stołowego.
Następnie dzieci ze szkoły w Gorajcu zaprezentowały montaż słowno-muzyczny o tematyce dotyczącej uzależnień i zdrowego stylu życia.
Kolejnym punktem imprezy był turniej tenisa stołowego. Uczestniczyło w nim 37 uczniów i uczennic ze szkół podstawowych z terenu Gminy Radecznica. Zawody rozegrano w czterech kategoriach: chłopcy klasy 4-5, dziewczęta klasy 4-5, chłopcy klasy 6-7, dziewczęta klasy 6-7.
Wyniki w poszczególnych kategoriach:

Dziewczęta 4-5

 1. Wiktoria Niedźwiecka -SP Radecznica
 2. Zofia Jachymek – SP Radecznica
 3. Lena Zygmunt – SP Gorajec

Chłopcy 4-5

 1. Bartosz Smoter – SP Gorajec
 2. Michał Gozdecki – SP Gorajec
 3. Hubert Wachowicz – SP Gorajec

Dziewczęta 6-7

 1. Oliwia Osman – SP Gorajec
 2. Milena Polak   – SP Gorajec
 3. Nicola Pająk    – SP Radecznica

Chłopcy 6-7

 1. Damian Kaziród – SP Czarnystok
 2. Patryk Charkot – SP Gorajec
 3. Kornel Cielica – SP Czarnystok

Najlepsi zawodnicy i zawodniczki otrzymali pamiątkowe medale, natomiast wszyscy dyplomy i poczęstunek.

Przeprowadzenie w/w imprezy było możliwe dzięki pomocy Wójta Gminy Radecznica
i Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wyróżnione

Przeczytaj również...