PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ

Opublikowano: 31 października, 2022

W dniu 16 października 2022 r. przeżyliśmy wielką uroczystość nadania imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego Publicznej Szkole Podstawowej w Gorajcu. Zapadła ona w pamięci całej społeczności szkolnej i na trwałe przejdzie do historii naszej placówki.

Pragniemy złożyć podziękowania wszystkim, którzy zaszczycili swoją obecnością tak ważne dla nas święto. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy rodzicom, OSP Czarnystok, OSP Gorajec-Zagroble, OSP Gorajec-Stara Wieś, Kołom Gospodyń Wiejskich z Gorajca, uczniom i absolwentom, a w sposób szczególny wszystkim ofiarodawcom:

Joannie i Edwardowi Małyszom

Tomaszowi Smarkali

Zarządowi Banku Spółdzielczego w Szczebrzeszynie

Janowi Olechowi

Ewelinie i Mariuszowi Osmanom

Bożenie i Andrzejowi Duerom

Grażynie Grygiel

Alinie i Janowi Górniakom

ks. Krzysztofowi Bylinie

Annie Mielnik-Smarkali i Krzysztofowi Smarkali

Alinie i Stanisławowi Smarkalom

Ewie i Grzegorzowi Komornikom

Helenie Olech

Barbarze Oleszek

Katarzynie i Damianowi Szczepankom

ks. Jarosławowi Nowakowi

Jarosławowi Olechowi

Barbarze i Grzegorzowi Charkotom

Kamilowi Charkotowi

Piotrowi Charkotowi

Wioletcie i Łukaszowi Chorzępom

Dziękujemy, za okazane wsparcie finansowe, dzięki któremu nasza uroczystość przyjęła niepowtarzalną oprawę.

Społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gorajcu

Bez tytułu

Wyróżnione

Przeczytaj również...