Rocznica Odzyskania Niepodległości i Pasowanie Pierwszoklasistów

Opublikowano: 15 listopada, 2019

W dniu dzisiejszym, 14 listopada 2019 r. w naszej szkole miały miejsce uroczystości z okazji Święta Niepodległości połączone ze ślubowaniem uczniów kl. I. Na uroczystość przybył Wójt Gminy Radecznica – Pan Marian Szuper i przedstawiciel Rady Gminy Radecznica – Pan Jarosław Olech.
Szczególnymi gośćmi byli świadkowie II wojny światowej, mieszkańcy Gorajca, którzy w czasie okupacji, jako małe dzieci zostali wywiezieni wraz ze swoimi rodzicami do niewoli: Pani Helena Kamińska, Pan Jan Kurek, Pani Katarzyna Marczuk i Pani Katarzyna Odrzywolska.
Uczniowie z kl. V-VIII pod kierunkiem nauczycieli przedstawili montaż słowno – muzyczny pt. „A to Polska właśnie”. Zaprezentowane scenki symbolizowały drogę Polaków do odzyskania suwerenności na przestrzeni 123 lat niewoli. Stanowiły też cenną wskazówkę do „zagospodarowania” niepodległości przez przyszłe pokolenia. Uroczystość miała podniosły charakter ze względu na wystawienie po raz pierwszy w naszej szkole pocztu sztandarowego. Sztandar został przekazany przez Związek byłych Więźniów Politycznych, Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych. Prezesem Koła Terenowego w Gorajcu jest Pan Jan Kurek.
W drugiej części programu pierwszoklasiści zostali włączeni w poczet społeczności szkolnej. Zanim to nastąpiło, uczniowie zaprezentowali przygotowaną pod kierunkiem wychowawczyni p. Lilianny Mróz część artystyczną, a następnie zdali test umiejętności i wiedzy otrzymując gromkie brawa. Wydarzenie to na pewno na długo pozostanie w pamięci pierwszaków. Pan Wójt pamiętał, że dzieciaki lubią prezenty. Wręczył im dyplomy, gadżety edukacyjne i coś na słodko. Szkoła otrzymała flagę pochodzącą z Kancelarii Prezydenta RP oraz zestaw map historycznych ziem polskich XIX – XXI wieku z Centralnej Administracji Drogowej. Za wszystkie upominki dziękujemy.
Serdeczne podziękowania kieruję do Rodziców za zaangażowanie, pomoc i zorganizowanie poczęstunku dla uczniów, gości oraz nauczycieli i pracowników szkoły.
Składam również podziękowanie uczniom klasy drugiej, którzy wraz z wychowawczynią p. Małgorzatą Rapa oraz z pomocą Rodziców zaangażowali się w przygotowanie święta pasowania swoich młodszych kolegów.
Dziękuję uczniom klas starszych, którzy pod kierunkiem nauczycieli: p. Wiesławy Śliwińskiej – Wyłupek i p. Joanny Urban przygotowali patriotyczny montaż słowno – muzyczny. Dekoracje pomagali wykonać: p. Magdalena Buczek, p. Piotr Wanat i uczniowie klas I-III Akompaniament muzyczny koordynował p. Waldemar Pasek. Dziękuję uczniom z pocztu sztandarowego za właściwe wywiązywanie się z nowej funkcji.
Dziękuję serdecznie pracownikom administracji i obsługi, którzy zaangażowali się w przygotowania, w tym w wykonanie kotylionów. Dziękuję p. Krzysztofowi Mielcarkowi – pracownikowi gminy Radecznica za pomoc w różnych pracach. Wszystkim zaangażowanym DZIĘKUJĘ za WZOROWE przygotowanie uroczystości,natomiast jej uczestnikom za wspólny śpiew pieśni patriotycznych. To była bardzo piękna lekcja historii, patriotyzmu i miłości do Ojczyzny uczniów naszej szkoły, w obecności pokolenia doświadczonego strasznymi losami II wojny światowej.
Alina Smarkala

DSC00736    ?????????????????????????????????????????????????????????????????

Wyróżnione

Przeczytaj również...